Back to the homepage

   Відділення отоларингології Волинської обласної клінічної лікарні   

Кілька рядків з нашої історій

До 1948 року на Волині працювало лише два лікаря-отоларингологи - в Луцьку та Володимирі-Волинському. Їх діяльність обмежувалася амбулаторним прийомом хворих в межах територіальних полікліннік.
Стаціонарна допомога хворим із патологією вуха, горла, носа надавалася лише в обласній лікарні. Госпіталізація їх, переважно для проведення невідкладних хірургічних втручань здійснювалася по мірі необхідності в хірургічне відділення.


Б.Д.Такса. Езофагоскопія. 1952 р.

Самостійне відділення на 20 ліжок було відкрите в 1952 році. Піонерами надання стаціонарної ЛОР-допомоги в різні часи були лікарі Ч.А. Аметов, який очолював відділення на протязі 1952 року, в 1952 - 1957 та 1960 - 1961 роках відділення очолював Б.Д.Такса. В 1957 - 1960 відділенням завідувала Г.В.Щербина. За часів її діяльності в 1958 році відділення було збільшене до 40 ліжок. Протягом 1961 - 1963 рр. обов'язки завідувача відділення виконував Я.С.Сагальчик, який в певний період часу отоларингологічну діяльність поєднував із роботою на посаді заступника головного лікаря. З 1963 року по 1980 рік заввідділенням був О.А.Крайзман, який до цього послідовно працював начмедом та головним лікарем. Його зусиллями відділення було оснащене, на той час, новим устаткуванням та інструментарієм.  

Семінар отоларингологів Волині. 1962 р.

В 1980 р. на посаду завідуючого було призначено З.С.Щурука. З його діяльністю пв'язаний новий етап якісного розвитку ЛОР-відділення. Володіючи даром справжнього генератора ідей, він став автором багатьох нових методик лікування, винаходів та раціоналізаторських пропозицій.

Щурук З.С. 2001 р.

Це знайшло свій вираз у значному розширенні діапазону хірургічних втручань, покращенню можливостей консервативного лікування хворих, а в кінцевому наслідку - добрими безпосередніми та віддаленими результатами. В 1997 році указом президента України йому присвоєно почесне звання "Заслужений лікар України" за заслуги в розвитку охорони здоров'я, впровадження нових методів діагностики і лікування, високий професіоналізм.