Back to the homepage

   Відділення отоларингології Волинської обласної клінічної лікарні   

 

Лікувальні аспекти нашої діяльності

Лікарями нашого відділення широко проводяться хірургічні втручання найвищої категорії складності на рівні стандартів міжнародної отоларингологічної практики, а саме:

- при запальних та незапальних захворюваннях вуха, їх ускладненнях та віддалених наслідках,
слухозберігаючі та слуховідновні операції - сануюча загальнопорожнинна (радикальна) операція при хронічному гнійному запаленні середнього вуха, розширена радикальна операція при оточених внутрішньочерепних ускладненнях (тромбоз сигмовидного синусу, оточений менінгіт, абсцесс речовини мозку та мозочку); тимпанопластика всіх типів, в тому числі - відновлення ланцюга слухових кісточок шляхом протезування;

Тимпанопластика

 

Тимпанопластика. Відкритий варіант.

 

Розширена загальнопорожнинна операція на правому вусі.

шунтування барабанної порожнини поліетиленовою трубкою - при секреторному та рецидивуючому отиті; слуховідновна операція при отосклерозі; здійснюються також косметичні операції при відстовбурченні вушних раковин;

Шунтування барабанної порожнини


-
функціонально-реконструктивні операції - при одночасній деформації носової переділки та скелету зовнішнього носу (горбоносість, кривоносість, сідловидна деформація тощо), в разі необхідності здійснюється імплантація аллогенного реберного хряща;
-
ультразвукова дезінтеграція та кріогенна деструкція (шляхом застосування низьких температур) носових раковин при гіпертрофічному риніті будь-якого генезу;

Папілома лівого в/щ синуса з розповсюдженням в загальний носовий.


- операції
з приводу хронічного гнійного та алергічного процесу в приносових синусах, в тому числі - при риногенних (синусогенних) внутрішньо-черепних та внутрішньо-орбітальних ускладненнях. Протягом останнього часу замість традиційної синусотомії все ширшого застосування набувають в практиці нашої роботи ощадливі ендоскопічні (внутрішньо-носові) функціонально-хірургічні втручання, що мають на меті усунення патогенетичних механізмів, що спричиняють хронічні та рецидивуючі параназальні синусити;

Ендоназальна ендоскопічна декомпресія слізного мішка.


- в повному обсязі надається
хірургічна допомога хворим, що страждають на онкологічні ЛОР-захворювання - екстерпація (тотальне видалення) та резекція (часткова, органозберігаюча) гортані, а також видалення метастазів в регіональні лімфатичні вузли шиї (операція типу Крайля);
- проводяться
мікрохірургічні (з допомогою операційного мікроскопу) внутрішньо-гортанні втручання при доброякісних новоутвореннях голосів складок.

Мікрохірургія гортані. Поліп правої голосової складки.

 

Мікрохірургія гортані. Гранульома правої голосової складки.

 

Ендолагрингіальне видалення кісти правого гортанного шлуночка.

Здійснюється ефективна фоніатрична допомога, в тому числі - з допомогою фонопедичної гімнастики хворим, що страждають на розлади голосової функції;
- проводиться
ощадлива хірургічна бронхоскопія з метою видалення специфічних інфільтратів, висічення рубців із ділянок, звужених патологічним процесом, із верхніх дихальних шляхів у хворих на склерому. Вперше в Україні запроваджено і успішно застосовується протягом багатьох років метод мікротрахеостомії (введення в трахею шляхом пункції її передньої стінки поліетиленової трубки). Наступне повторне зрошення через трубку стінок трахеобронхіального дерева лікарськими розчинами дозволяє досягнути ефекту в значно короткі строки та отримати більш стійкого ефекту при лікуванні дистрофічної (атрофічної) форми склероми.